Krepšelyje prekių: 0

Iš viso: 0 vnt.

Prekių suma: 0.00 Lt /0.00 Eur

phone

Mob: 370 657 82191

E-paštas: info@fdg.lt

Kalbos: LT/EN
Vykdydama savo veiklą  įmonė UAB ,,FD Group" vadovaujasi šiais farmacinę veiklą reglamentuojančiais LR įstatymais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir standartais:

LR FARMACIJOS ĮSTATYMU IR JO PAKEITIMAIS;

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMU DĖL GEROS VAISTŲ PLATINIMO PRAKTIKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2001 m. birželio 5 d. Nr. 320 IR JO PAKEITIMAIS;

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 90:2011 „DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS IR DERATIZACIJOS BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO.2011 m. balandžio 7 d. Nr. V-327 IR JO PAKEITIMAIS. 

LST EN ISO 9001:2008. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS. REIKALAVIMAI. IR JO PATAISOMIS.

VISA INFORMACIJA APIE VAISTUS- VISIvaistai.lt